Horen, Zien en Praten

Nieuws van HZP

 

Hieronder zal alle nieuws van HZP geplaatst worden, in volgorde van actualiteit.
Wat hier geplaatst wordt:
- wijzigingen op deze website

- alle activiteiten van HZP buiten deze site, dus:

     promotieactiviteiten

     HZP in de (sociale) media

     agenda (zodra van toepassing)

     belangrijk nieuws uit de Blog

- alles wat interessant is voor HZP maar nergens anders past

Medio 2022: Vanaf dit jaar ga ik weer beginnen met HZP! Op de blogsite heb ik er al melding van gemaakt. Eerste ondersteunende gesprekken voor mezelf zijn al gestart en ik ga er alles aan doen om de 'ervaringsdeskundigheid' meer bekendheid te geven die het verdient. Op HEEL VEEL vlakken moet er meer gepraat gaan worden. Want heel veel mensen komen meer en meer in de verdrukking en in toenemende problemen. Armoede, onzekerheid, doelloosheid, onbegrip, frustratie, depressie... Alles groeit. Mensen moeten elkaar meer gaan helpen. Om te beginnen door meer met elkaar te gaan praten. Op alle niveaus! Van expert tot beginner. Van slachtoffer tot (vermeende) dader. Meer praten zorgt voor meer begrip en een weg naar herstel! Ik ga mijn best doen! Doe je mee?