Horen, Zien en Praten

Nieuws van HZP

 

Hieronder zal alle nieuws van HZP geplaatst worden, in volgorde van actualiteit.
Wat hier geplaatst wordt:
- wijzigingen op deze website

- alle activiteiten van HZP buiten deze site, dus:

     promotieactiviteiten

     HZP in de (sociale) media

     agenda (zodra van toepassing)

     belangrijk nieuws uit de Blog

- alles wat interessant is voor HZP maar nergens anders past

Promotie in September 2019:

- promotiemail HZP naar Vivenz met een verzoek om advies => communicatie afgebroken

- aangemeld bij COSA Reclassering Nederland => Antwoord: onmogelijk want geen VOG. Zou nog wel contact opgenomen worden over mogelijke andere opties. Niet gebeurd.
- promotiemail HZP naar ContourdeTwern => nog geen antwoord

- promotiemail HZP naar Project Speak Now => Antwoord op 30-10: "Vooralsnog geen mogelijkheden voor een vorm van samenwerking, omdat de activiteiten voornamelijk gericht zijn op lotgenotencontact."

zondag 8 oktober:

Pagina 'Over John' aangevuld met info over belangrijk nieuw artikel in de Blog: 'Straffen maakt meer kapot dan je lief is'
en de link naar het document 'Mijn Misdaad'. Op 2 november aangevuld met artikel 'Mijn Visie'.

zondag 20 oktober en verder

Besloten verdere promotie en nieuwe activiteiten rond 'HZP' te pauzeren.

Inmiddels is bekend geworden dat ik misschien nog dit jaar (opnieuw) geopereerd moet worden aan een 'aneurysma' en dat zal hoogst waarschijnlijk weer de nodige impact hebben op alles wat ik daarna nog kan doen. In 2017 had ik een half jaar nodig om weer een beetje 'actief' te kunnen en willen worden.

Hoewel dit mogelijk minder impact kan hebben, loop ik liever nog niet vooruit op de toekomst en zet dit even stil.

Als ik na de operatie weer in staat ben om vooruit te kijken, dan kom ik er hier direct weer op terug!

maandag 6 januari 2020:

Inmiddels is in de Blog al aangegeven hoe de situatie rond HZP er voor staat.

Lees hiervoor: 'HZP - Hoe nu verder?'

HZP gaat dus verder!

Met om te beginnen een belangrijke verandering in de Contact-gegevens:

Het mailadres is gewijzigd in: horenzienpraten@protonmail.com

Dit is een volledig beschermde mailomgeving die absoluut niet door derden gelezen kan worden.
Erg belangrijk als u moeite heeft om te kunnen praten over persoonlijke gedachten en gevoelens als u niet zeker weet of dit echt tussen ons blijft.

Mail dus gerust! Ik zal uw mail met alle respect en in alle privacy beantwoorden.

Op 9 april 2020 is een nieuw artikel geplaatst in de blog: 'Oproep: Minderjarigen met positieve seksuele ervaringen'

Deze oproep is geplaatst in het kader van 'HZP' waarin ik mensen zoek (liefst vrouwen) die positieve ervaringen hebben met seksualiteit als minderjarige.

De positieve ervaringsverhalen zal ik bundelen in een document wat ik zowel op de blog als hier op de site zal plaatsen.

NIEUW: vanaf 8 april 2020 zijn nu ook Skype-contacten mogelijk, voor chat of (video-) gesprekken.
Zie de Contact-pagina voor de Skype-naam.

30 januari 2021 - Op deze website gebeurt ogenschijnlijk niet veel. Dat klopt. Niet alleen door de Coronacrisis liggen al mijn 'activiteiten' volledig stil; ook door de 'tijdsgeest' (sterk toenemende polarisatie) is elke vorm van publieke activiteiten op het gebied van 'andere' seksuele gevoelens bijna onbespreekbaar geworden. Hoewel 'HZP' zich niet uitsluitend hierop richt, vormt dit wel de 'rode draad' van mijn 'ervaringsdeskundigheid'. En zonder enige ondersteuning van buitenaf sta ik alleen in een 'vijandige' wereld... 
In een recent Blog-artikel schrijf ik daar meer over: 'Alle ervaringen zijn goede ervaringen'.
Hierin staat het ook: 'HZP' stopt NIET! Ik zal blijven proberen om mede door het schrijven van relevante artikelen om steeds meer mensen te bereiken om de boodschap door te geven. Want 'Horen, Zien én Praten' blijven levensbelangrijk, zeker in deze tijd.

Blijf dus vooral de Blog volgen op nieuwe artikelen over seksualiteit en in het kader van 'HZP'.

Ik ben en blijf altijd bereikbaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft en voor meer informatie. Zie daarvoor de Contact-pagina.